BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200623T114313Z DESCRIPTION:Vážený účastník\,\n \nďakujeme za Váš záujem o konfer enciu HackerFest 2020. Konferencia bude online a bližšie informácie ná jdete na stránke www.hackerfest.sk .\nPrístup ové údaje do online aplikácie Vám budú zaslané deň pred konaním ko nferencie na email\, ktorý ste uviedli pri registrácii.\n \nMohlo by Vá s zaujímať\nVšetky termíny prezenčných školení » TU \nRaňajk y s GOPASom - ZDARMA » TU \n \nTím GOPAS SR\n\nGOPAS SR\, a.s. | Dr. Vladimíra Cl ementisa 10 | Bratislava | 821 02\ntel.: +421 902 903 132 | info@gopas.sk | www.gopas.sk \n \n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200917T173000 DTSTAMP:20200623T114313Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200917T090000 LAST-MODIFIED:20200623T114313Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sk:HackerFest 2020 ONLINE TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A02BB73D6449D601000000000000000 010000000A5748C9478016D4298F5FA1BF2FAECC1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vážený účastník\,

 \;

ďakujeme za Váš záujem o \;konferenciu HackerFest 20 20. Konferencia bude online a \;bližšie informácie nájdete na str ánke www.hackerfest.sk.

Prístupové údaje do online aplikácie Vám budú zaslané deň pred konaním konferencie na email\, ktorý ste uviedli pri registrácii.

 \;

Mohlo by Vás zaujímať

Všetky termíny prezenčných školení  »\; TU

Raňajky s GOPASom - ZDARMA »\; TU

 \;

Tím GOPAS SR

cid:image001.gif@01D6069B.7C42ABD0

GOPAS SR\, a.s. | Dr. Vladimíra Clementisa 10 | Bratislava | 821 02
tel.: +421 902 903 \;132
| info@gopas.sk | < u>www.gopas.sk

 \;

cid:image002.png@01D6069B.7C42ABD0 \; \; \; cid:image003.png@01D6069B.7C42ABD0 \; \; \; \ ;cid:image004.png@01D6069B.7
	C42ABD0

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR